Klassiek ballet:  kids

Klassiek ballet is de basis van alle dansvormen. Wie de juiste techniek onder de knie heeft, vermindert het risico op kwetsuren. Wie een degelijke basis klassiek heeft gevolgd, zal zich sneller kunnen ontplooien in gelijk welke andere dansvorm.

Vermits Dansstudio staat voor kwaliteit is Klassiek ballet verplicht voor kinderen die jazz volgen.

De Klassiek-Kids zijn ingedeeld in 5 niveaus waarin rekening gehouden wordt met de leeftijd van de leerling.
Zo staat Klassiek-Kids 1 voor de jongste kids (geboortejaar 2012) en Klassiek-Kids 5 voor de oudere kids

Klassiek kids 2, 3 en 4 zijn niveaugroepen die daartussen zitten.

Klassiek ballet:  teens

Klassiek teens zijn ingedeeld in 3 niveaus waarin vooral rekening gehouden wordt met het dansniveau van de leerling en niet met de leeftijd. Nieuwe leden starten steeds in Teens 1. Na de eerste les zal de leerkracht beslissen of het nieuwe lid in groep 1 blijft of door mag naar een ander niveau.